!!BELANGRIJK: #HELPBENTE weer te leven!

Lieve Magics, weten jullie nog dat secretproject waar ik het over had?! Here it is! Ik vind het zelf allemaal enorm spannend en ik houd er helemaal niet van om op deze manier hulp te moeten vragen, maar wat moet dat moet.. Voor degenen die regelmatig zeggen dat jullie iets voor mij zouden willen doen: dat kan nu? En wat zou dit ongelooflijk veel voor mij betekenen..

Ik kom in aanmerking voor een stamcelbehandeling in het buitenland. Dit kost alleen veel geld. Door alle eerdere behandelingen lukt het ons helaas niet om dit zelf te betalen. Vragen om hulp is moeilijk, maar soms is het heel hard nodig.. Elke donatie, klein of groot, helpt mij mijn leven weer terug te krijgen!

Doneren kan via: https://nl.dreamordonate.com/dromen/helpbente-weer-te-leven/

Of direct via:
B.A.Kubin
NL63 RABO 0331 8187 52

Ik ben jullie eeuwig dankbaar? Vanaf nu zullen anderen het hier en op mijn Facebookpagina waar je alles kunt volgen, regelmatig even van mij overnemen, dan weten jullie dat?

Veel liefde, dikke knuffels en Magic Everyday!♡


“Ik heb altijd gedacht dat ik psycholoog, zangeres of musicalster zou worden. En als dat niet zou lukken, zag ik schrijfster of makeup-artist ook wel zitten. Ik zag mijn toekomst fel schijnend voor me. Mezelf stralend mijn dromen waarmaken, ondanks mijn schommelende gezondheid. Ik bleef mij voorhouden dat dat wel over zou gaan. Dat ik de juiste arts zou vinden die mij zou kunnen helpen. Maar met het feit dat ik ernstig ziek zou worden, had ik nooit rekening gehouden. Dat mijn leven er zo uit zou zien: 24/7 bedlegerig, in een donkere, stille kamer en negen van de tien keer te ziek om bezoek te ontvangen, had ik nooit zien aankomen.” – Wat Bente schreef voor een artikel in Metro.

Bente is ziek, heel erg ziek. Zij heeft een ernstige vorm van Myalgische Encefalomyelitis: een neuro-immunologische multisysteemziekte. Daarnaast is in Duitsland de ziekte van Lyme geconstateerd. Beide ziekten tasten alles in het lichaam aan. Van de organen en de cellen tot alle systemen en het zenuwstelsel. Ook heeft zij ernstige POTS, hypotensie, Fibromyalgie en nog een heleboel andere dingen die voortkomen uit een slechtwerkend immuunsysteem.

Van jongs af aan heeft Bente al veel periodes van ziekzijn gekend. Het begon al voordat zij één jaar oud was met veel oorontstekingen en al snel kreeg zij ook Astma. Ze pikte elk virus dat er heerste op. En waar ieder ander kind daar normaal een paar dagen ziek van was, duurde dat bij Bente doorgaans veel langer. De huisarts zei tegen ons: “Wen er maar aan, Bente is enorm vatbaar, dus zij zal de rest van haar leven alles wat er heerst blijven oppikken.” Dit wil je als ouders natuurlijk helemaal niet horen, dus wij hoopten dat hij geen gelijk zou hebben. Helaas had hij dat hierin wel..

In groep vijf kreeg Bente een vorm van Epstein-Barr waar zij bijna een heel jaar erg ziek van was. En in klas drie van de middelbare school kreeg zij de ziekte van Pfeiffer. Weer langdurig en erg ziek. Het was alsof zij alles in tienvoud kreeg. Vanaf dit moment is zij nooit meer helemaal “de oude” geweest. Ze bleef aanmodderen en ging zich steeds zieker voelen. Alles kostte haar steeds meer moeite.

Je zag een stralend, levendig en energiek kind veranderen in een kind dat haar uiterste best deed om zich, ondanks het veelvuldige ziek zijn, staande te houden. Uiteindelijk is zij van VWO 5 naar Havo 5 gegaan omdat zij het grootste gedeelte van het jaar afwezig was door ziekte. Toch haalde zij haar diploma, werkte aan haar passie zingen, begon een HBO studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en had een baantje. Ze bleef op pure wilskracht doorgaan totdat ze écht niet meer kon.

In deze jaren en de jaren daarop werd ze steeds zieker en werden er allerlei tekorten en chronische holte-ontstekingen geconstateerd. Toen dit aangevuld werd en zij hieraan geopereerd werd, heeft dit haar even geholpen, maar al snel deed het niets meer. Wij zagen ons kind steeds slechter worden.

Kort daarna kreeg Bente de diagnose ME. Toen ze zo ziek was dat het haar niet meer lukte om naar school te gaan, met vriendinnen af te spreken en zij niets anders kon dan haar dagen doorbrengen op de bank, hebben wij gekozen voor een revalidatietraject dat aanbevolen werd bij deze ziekte. Vol goede moed en met de intentie om naar de Kleinkunst Academie te gaan wanneer zij weer beter was, startte zij de behandeling. Ze ging dit traject lopend in en kwam er voortijdig in een rolstoel uit. Achteraf kregen wij te horen dat deze behandeling zeer ernstige gevolgen kan hebben bij de ziekte ME. Na deze behandeling ging haar gezondheid in sneltreinvaart achteruit.

In de tussentijd heeft zij nog verschillende andere diagnoses gekregen zoals de ziekte van Lyme, ernstige POTS, voor de derde keer Epstein-Barr en nog een boel andere virussen en bacteriën. Bente heeft heel wat specialisten gezien, maar goede behandelingen bleven helaas uit. Alles wat we probeerden, maakte haar zieker óf deed helemaal niets. En daar zijn we nu. Volledig bedlegerig en in een donkere en stille kamer. Elke vorm van inspanning en elke prikkel maakt haar zieker. Bente leeft niet, ze overleeft.

Maar Bente zou Bente niet zijn als ze niet naar oplossingen zou blijven zoeken. Ondanks alles is ze nog steeds positief, hoopvol en boven alles vastberaden om te genezen. En zo kwamen wij bij een stamcelbehandeling in Frankfurt. Veel succesverhalen en lotgenootjes die je zienderogen op ziet knappen na jaren ziek te zijn geweest. Dit lijkt op een lichtpuntje aan het einde van een lange tunnel.

Bente wist eigenlijk meteen dat zij dit wilde. Of eerder móést. Ze heeft zo ongelooflijk veel dromen en ze mist de mensen om haar heen zó erg. Ze wil haar bed uit kunnen en beginnen met leven! De situatie, de pijn en hoe vreselijk ziek ze zich voelt, wordt steeds ondraaglijker.

Deze stamcelbehandeling is een reset van het immuunsysteem. De stamcellen zullen alle schade die het lichaam de afgelopen jaren heeft opgelopen, repareren. In de week vóór deze behandeling zal het lichaam door middel van infusen, injecties, lasertherapie, lymfdrainage en detox, klaargemaakt worden voor de stamcellen. 100 dagen later zul je nog een keer terug moeten om nogmaals een stamcelbehandeling te krijgen voor een extra boost voor het immuunsysteem.

Helaas is de stamcelbehandeling ontzettend duur. Omdat de behandelingen van de afgelopen jaren veel geld hebben gekost, kunnen wij dit helaas niet zelf betalen. Daarom hebben wij een crowdfundingsactie opgezet. Hiermee hopen wij dat Bente zo snel mogelijk aan de stamcelbehandeling kan beginnen en eindelijk haar leven weer terug gaat krijgen. Elke donatie, groot of klein, geeft Bente kans op genezing!

Als je besluit Bente te helpen, zijn wij jou ontzettend dankbaar. Je redt hiermee een leven. Bente’s leven. En het is niet in woorden uit te drukken hoe veel dat voor ons en voor haar betekent!

Together we can make miracles happen!